Kumrik Sudung Mising.org

Ngolu sido uploadbitung mishing Agompé nolukolopé Rurék ager gernam, Runék nitom, Runék filmém aru abag Runég agerrém Aping sido duném émpé payépé. Nglo aipé mépoyé nolu kabimilo. Runék Ayang.