Lodisém Méponan Ayiré

LODISÉM MÉPONAN AYIRÉ

Lodisém méponan ayirré ajona jisukol dung)2

Nok léngang Ngok lébitag ajona píwang bélam)2

 

#   Jisup gogdungku tani régamsém ayan gomugki

Crosslo sibigal tani pabém silo tomrík sudungku)2

 

Nok légang Ngok légang lébitag ajona piwang bélam)2

Lodisém méponan ayirré ajona ( jisukol dung)2

 

#       Sidé amoso turra dungkoso médír kadung

Jisup bidung nom píwang bélamdém tomríksutoka

 

Nok léngang Ngok lébitag ajona píwang bélam)2

Lodisém méponan ayirré ajona jisukol dung)2